Tarock LXXX

Tarock LXXX

EN When I was a kid, my grandpa used to have a Tarock evenings with his friends and I had the habbit to say him goodnight before I went to sleep, when they were sitting around the round table, drinking spritzer and playing the game they loved. 

SI Ko sem bila še otrok je dedi s svojimi prijatelji pogosto igral tarok. Imela sem navado mu zaželeti lahko noč, medtem so s prijatelji sedeli v kleti za okroglo mizo, pili špricer in igrali igro, ki so jo imeli tako radi. Karte so danes stare, a še vedno v uporabi za igranje. 

When I was a kid, my grandpa used to have a Tarock evenings with his friends. For his 80th birthday he got new cards — literally, as the invitation. My reference were Piatnik’s cards we have at home. 

EN For his 80th birthday he got new cards — literally, as the invitation. My reference were Piatnik’s cards we have at home. The back side is taken directly from one of them, with added quote. On the front side are two of his portraits and photographs of our hometown Radlje ob Dravi, taken from our balkony. One combination is taken from the time of his wedding and when they were building our house, another two, from few years ago. In both corners is the roman number 80 and some inviting gestures. In the middle is the invitation text, with basic information about date, hour and place of celebration.

SI Za svoj 80. rojstni dan je dobil nove karte. Pri tem sem izhajala iz Piatnikovih kart, ki jih imamo doma in na enako hrbtno stran dodala pregovor. Na sprednji strani sta njegova portreta in fotografiji Radelj ob Dravi, fotografirani z balkona. En kolaž je iz časa njegove poroke, ko so hišo še gradili, drug pa izpred nekaj let. V obeh kotih karte je rimska številka 80 in nekaj gest ob vabilu. V sredini je samo vabilo z osnovnimi informacijami o datumu, uri in lokaciji praznovanja.

Back To Top