Kot Severno morje

Kot Severno morje

Like The North Sea, the poetry collection by Bernarda Vrečko | Pesniška zbirka Bernarde Vrečko

Like The North Sea, the poetry collection by Bernarda Vrečko

EN The sea is the cohesive thread that connects the collection into a whole, as illustrated in the short poems that mark the chapters. By leafing through and reading, the reader moves more and more into the depth of the entire collection—the sea of poetry.

SI Morje je nit, ki povezuje zbirko v celoto, kar je ponazorjeno pri kratkih pesmih, ki označujejo poglavja, katerih strani so vizualno poudarjene z delom abstraktne fotografije na robu strani. Pesmi poglavij so postavljene vedno nižje, saj se z listanjem in branjem, bralec vedno bolj pomika v globino celotne zbirke.

The sea is the cohesive thread that connects the collection into a whole, as illustrated in the short poems that mark the chapters. 

Awarded with Silver on Graphis New Talent Annual 2022, NY.
Presented in The Library of Radlje ob Dravi and Carinthian Central Library of dr. Franc Sušnik, Slovenia, 2021.
Published in Večer and on Radio Agora.

Back To Top