Kot Severno morje

EN | Kot Severno morje (Like The North Sea) is Bernarda Vrečko's poetry collection. The poems are diversed and written in Slovene. The sea is the cohesive thread that connects the collection into a whole, as illustrated in the short poems that mark the chapters. By leafing through and reading, the reader moves more and more into the depth of the entire collection or sea of poetry.

SI | Kot Severno morje je pesniška zbirka Bernarde Vrečko. Pesmi so raznolike, nekatere dolge, druge kratke, nekatere z ločili, druge brez, nekatere so celo likovne pesmi. Morje je nit, ki povezuje zbirko v celoto, kar je ponazorjeno pri kratkih pesmih, ki označujejo poglavja, katerih strani so vizualno poudarjene z delom abstraktne fotografije na robu strani. Pesmi poglavij so postavljene vedno nižje, saj se z listanjem in branjem, bralec vedno bolj pomika v globino celotne zbirke.

Awarded with Silver on Graphis New Talent Annual 2022, NY.
Presented in The Library of Radlje ob Dravi and Carinthian Central Library dr. Franc Sušnik, Slovenia, 2021.
Published in Večer and on Radio Agora.

Back To Top