Instinct

Instinct

EN The group exhibition Instinct represents the works of an international team of artists, who explore how the relationship between animals and humans is ideologically emphasized or concealed with images, and how the concept of instinct defines the process of photography and the photographic representation. 

Summarized by the accompanying text written by Jasna Jernejšek

SI Skupinska razstava Instinct predstavlja dela mednarodnih ustvarjalk in ustvarjalcev, ki raziskujejo, kako je odnos med živaljo in človekom ideološko poudarjen ali prikrit s podobami ter kako pojem instinkta definira tako fotografski proces kot tudi fotografsko reprezentacijo. 

Povzeto po spremnem besedilu Jasne Jernejšek.

The group exhibition Instinct represents the works of an international team of artists, who explore how the relationship between animals and humans is ideologically emphasized or concealed with images, and how the concept of instinct defines the process of photography and the photographic representation. 

Summarized by the accompanying text written by Jasna Jernejšek

Curator/Kuratorka Jasna Jernejšek

Associate professional/Strokovna sodelavka Emina Djukić 

Accompanying text/Spremno besedilo Jasna Jernejšek 

Conduction of the exhibition and the accompanying program/Postavljanje razstave in spremljevalni program Emina Djukić, Jasna Jernejšek, Ajda Auer, David Bordon, Regina Jakšič, Lucija Rosc, Karin Rošker, Lana Špiler, Leopold Štefanič, Neža Ternik, Lea Topolovec 

Photography/Fotografija Neža Ternik, Regina Jakšič

Production/Produkcija Membrana

Co-production/Koprodukcija Cankarjev Dom, Cultural and Congress Centre

The project was made possible by/Projekt so omogočili Oddelek za kulturo Mestne občine Ljubljana / Ministrstvo za izobraževanje, znanost in šport Republike Slovenije / Javni štipendijski, razvojni, invalidski in preživninski sklad Republike Slovenije / Evropski socialni sklad / Balassijev inštitut

Year/Leto 2019

Curator Jasna Jernejšek

Associate professional Emina Djukić 

Accompanying text Jasna Jernejšek 

Conduction of the exhibition and the accompanying program Emina Djukić, Jasna Jernejšek, Ajda Auer, David Bordon, Regina Jakšič, Lucija Rosc, Karin Rošker, Lana Špiler, Leopold Štefanič, Neža Ternik, Lea Topolovec 

Photography Neža Ternik, Regina Jakšič

Production Membrana

Co-production Cankarjev Dom, Cultural and Congress Centre

The project was made possible by Oddelek za kulturo Mestne občine Ljubljana / Ministrstvo za izobraževanje, znanost in šport Republike Slovenije / Javni štipendijski, razvojni, invalidski in preživninski sklad Republike Slovenije / Evropski socialni sklad / Balassijev inštitut

Year 2019

Date:
Back To Top