Creative Power by Antalis

Rebranding Animations

Creative Power by Antalis

Rebranding Animations

EN Arjowiggins entered administration in September 2022, prompting Antalis to take action in preserving the legacy of Arjowiggins’ renowned paper brands. Through collaboration with Arjowiggins’ experts, Antalis ensured the production and quality of beloved brands such as Conqueror, Curious Collection, Keaykolour, Pop’Set, Rives, and Opale.

SI Ker je Arjowiggins septembra 2022 šel v stečaj, je Antalis ukrepal pri ohranjanju Arjowigginsove zapuščine znanih blagovnih znamk papirja. S sodelovanjem z Arjowigginsovimi strokovnjaki je Antalis zagotovil proizvodnjo in kakovost priljubljenih blagovnih znamk, kot so Conqueror, Curious Collection, Keaykolour, Pop’Set, Rives in Opale.

Arjowiggins entered administration in September 2022, prompting Antalis to take action in preserving the legacy of Arjowiggins’ renowned paper brands. Through collaboration with Arjowiggins’ experts, Antalis ensured the production and quality of beloved brands such as Conqueror, Curious Collection, Keaykolour, Pop’Set, Rives, and Opale.

EN The Pop’Set range got a new name as it entered the Olin collection as Olin Colours. A curation of 26 of the most loved colours from Pop’Set continues its vibrant colour legacy.

SI Kolekcija Pop’Set je dobila novo ime, ko je vstopila v zbirko Olin kot Olin Colours. Kuracija 26 najbolj priljubljenih barv iz Pop’Seta nadaljuje njegovo živahno barvno zapuščino.

The Pop’Set range got a new name as it entered the Olin collection as Olin Colours. A curation of 26 of the most loved colours from Pop’Set continues its vibrant colour legacy.

EN The Keaykolour brand, now relaunched under the Creative Power umbrella, unveiled a fresh brand identity that highlights its extensive range of colors and vibrant, uplifting essence.

SI Blagovna znamka Keaykolour, ki je zdaj ponovno predstavljena pod okriljem Creative Power, je razkrila svežo identiteto, ki poudarja njeno široko paleto barv in živahno, poživljajoče bistvo.

The Keaykolour brand, now relaunched under the Creative Power umbrella, unveiled a fresh brand identity that highlights its extensive range of colors and vibrant, uplifting essence.

EN Conqueror papers boast a recognized watermark, signifying authenticity and top-notch quality. These papers are offering exquisite tactile feel, excellent printability, and unmatched finesse. Originating in 1888, the Conqueror brand has established a longstanding reputation for representing unrivaled quality, exclusivity, and refinement.

SI Papirji Conqueror se ponašajo s prepoznavnim vodnim znakom, kar pomeni pristnost in vrhunsko kakovost. Ti papirji ponujajo izjemen otip, odlično tiskanje in neprekosljivo finost. Blagovna znamka Conqueror, ki je nastala leta 1888, si je pridobila dolgoletni sloves, saj predstavlja neprekosljivo kakovost, ekskluzivnost in prefinjenost.

Conqueror papers boast a recognized watermark, signifying authenticity and top-notch quality. These papers are offering exquisite tactile feel, excellent printability, and unmatched finesse. Originating in 1888, the Conqueror brand has established a longstanding reputation for representing unrivaled quality, exclusivity, and refinement.

EN Projects have been made on the Internship at Design & Practice studio | Amsterdam, The Netherlands | 2023

SI Projekti so nastali na pripravništvu v studiu Design & Practice | Amsterdam, Nizozemska | 2023

Projects have been made on the Internship at Design & Practice studio | Amsterdam, The Netherlands | 2023

Back To Top