Zine of Radlje ob Dravi

Zine of Radlje ob Dravi

EN My hometown Radlje ob Dravi is a small town on the north of Slovenia in the center of Dravska valley by the border with Austria. It lays beween two hill chains — Pohorje and Kozjak at 371 m above the sea level. It has a lot of local sights, culture events and nature. The name comes from the name Radila or Rado which means happy. 

SI Radlje ob Dravi so malo mesto na severu Slovenije, v središču Dravske doline ob meji z Avstrijo. Ležijo med dvema hribovjema – Pohorjem in Kozjakom na nadmorski višini 371 m. Obdane so z naravo in imajo veliko znamenitosti ter kulturnih idr. dogodkov. Ime kraja izhaja iz imena Radila ali Rado, kar pomeni srečen.

My hometown Radlje ob Dravi is a small town on the north of Slovenia in the center of Dravska valley by the border with Austria. It lays beween two hill chains — Pohorje and Kozjak. It has a lot of local sights, culture events and nature. The name comes from the name Radila or Rado which means happy. 

EN Zine is made from photos, illustrations and texts in slovenian and english language. It can be used as zine or poster. On the other side is a photograph with the view of the foothills of Pohorje with morning fog, typical for summer days.

SI Zin vsebuje fotografije, ilustracije in besedilo v slovenščini in angleščini. Lahko je uporabljen kot zin ali plakat. Na hrbtni strani je fotografija z razgledom na vznožje Pohorja z jutranjo meglo, še posebej tipično v poletnih dneh.

Zine can be used as zine or poster. On the other side is a photograph with the view of the foothills of Pohorje with morning fog, typical for summer days.

The project was made in The Academy of Fine Arts Gdańsk, under the mentorship of Patryk Hardziej. | Projekt je nastal na Akademiji za likovno umetnost v Gdańsku, pod mentorstvom Patryka Hardzieja.

The project was made in The Academy of Fine Arts Gdańsk, under the mentorship of Patryk Hardziej.

Back To Top