Začne se z ednino

Začne se z ednino

The series “Begins with the Singular” takes us on a profound journey of self-connection. Through expressive photographs we focus on the importance of isolated contact that is independent of the surroundings. The series highlights key aspects of self-care, encompassing psychological, social, physical, and spiritual dimensions, with an emphasis on self-acceptance that promotes health and well-being.

EN The series “Begins with the Singular” takes us on a profound journey of self-connection. Through expressive photographs we focus on the importance of isolated contact that is independent of the surroundings. The series highlights key aspects of self-care, encompassing psychological, social, physical, and spiritual dimensions, with an emphasis on self-acceptance that promotes health and well-being.

SI Serija Začne se z ednino nas popelje na globoko potovanje stika s samim seboj. Skozi izrazne fotografije se osredotočamo na pomembnost izoliranega stika, ki je neodvisen od okolice. Serija izpostavlja ključne vidike samooskrbe, ki se lahko razširijo na psihično, družbeno, fizično in duhovno raven, s poudarkom na lastnem sprejemanju, ki spodbuja zdravje in dobro počutje.

The subtle shades in the series depict the complexity and multi-layered nature of the explored theme. Alienation and lack of personal time emerge as common challenges we face. The emphasized element is the contact, which is the sole significant part of the series, as the subject reflects onto each viewer, allowing for identification with the content. The consciously communicating hand seeks balance both within the composition and in life, creating space for growth and development, where evolving achievements manifest as a distinct quality. The series serves as a reminder that taking time for oneself is a fundamental step towards a fulfilled life. 

EN The subtle shades in the series depict the complexity and multi-layered nature of the explored theme. Alienation and lack of personal time emerge as common challenges we face. The emphasized element is the contact, which is the sole significant part of the series, as the subject reflects onto each viewer, allowing for identification with the content. The consciously communicating hand seeks balance both within the composition and in life, creating space for growth and development, where evolving achievements manifest as a distinct quality. The series serves as a reminder that taking time for oneself is a fundamental step towards a fulfilled life. 

SI Sivine subtilno ponazarjajo večplastnost in kompleksnost obravnavane tematike. Odtujenost in pomanjkanje časa zase se pojavljata kot pogosti izzivi, s katerimi se soočamo. Poudarjen je stik, ki je edini pomemben del serije, saj se subjekt preslika na vsakega gledalca, kar omogoča identifikacijo z vsebino. Roka, zavedno komunicirajoča s telesom, išče ravnovesje tako v kompoziciji kot v življenju. To ustvarja prostor za rast in razvoj, pri čemer se spreminjajoči se uspehi izkažejo kot svojevrstna kvaliteta. Serija nas opominja, da je vzeti si čas zase temeljni korak k izpopolnjenemu življenju. 

 Beginning with the singular means establishing an authentic connection with oneself, enabling a more comprehensive experience and growth in everyday life.

EN Beginning with the singular means establishing an authentic connection with oneself, enabling a more comprehensive experience and growth in everyday life.

SI Začeti z ednino pomeni vzpostaviti pristen stik s samim seboj, kar nam omogoča bolj celovito izkustvo in rast v vsakodnevnem življenju.

The series has been awarded the gold prize by the Photographic Association of Slovenia at the XXII Celje Photography Exhibition. In April 2021, it was exhibited at the Fbunker Gallery in Velenje, and in January 2022, at the Gallery of the Radlje ob Dravi Library.

EN The series has been awarded the gold prize by the Photographic Association of Slovenia at the XXII Celje Photography Exhibition. In April 2021, it was exhibited at the Fbunker Gallery in Velenje, and in January 2022, at the Gallery of the Radlje ob Dravi Library.

SI Serija je bila nagrajena z zlato nagrado Fotografske zveze Slovenije na XXII. Celjski fotografski razstavi. Aprila 2021 je bila razstavljena v galeriji Fbunker v Velenju, Januarja 2022 pa v Galeriji Knjižnice Radlje ob Dravi.

Back To Top