Who is the black sheep?

Who is the black sheep?

EN | Poster “Tuk poulek pa štk deleč” addresses regional differences in Slovenia. It’s title is formed from words, taken from different Slovenian dialects and means So close and so far away. Even though Slovenia is a small country it has almost 50 registered dialects. On one hand inhabitants are very proud of diversity, but on another hand the same diversities are also unaccepted or discriminated.  Diversities are shown with big mountains, hills, forests, lakes etc. that randomly separate regions and towns, so towns become more difficult to access and get more separated.

The project was created as part of the 100th anniversary of the University of Ljubljana. A discussion Who is the Black Sheep? was organized by the Academy of Fine Arts and Design and the Faculty of Arts, under the mentorship of prof. Boštjan Botas Kenda, prof. dr. Vojko Gorjanc in Emil Kozole.

SI | Plakat „Tuk poulek pa štk deleč“ naslavlja regionalne razlike v Sloveniji. Naslov je tvorjen iz besed, vzetih iz različnih slovenskih narečij in pomeni „Tako blizu in tako daleč.“ Slovenija ima kljub svoji majhnosti, registriranih skoraj 50 narečij. Večina prebivalcev je na to raznolikost zelo ponosna, hkrati pa ista raznolikost prehaja tudi v oblike nesprejemanja in diskriminacije. Raznolikosti so ponazorjene z visokimi gorami, hribi, gozdovi, jezeri itd., ki naključno ločujejo regije in mesta, ki postanejo še težje dostopna in bolj oddaljena.

Projekt je nastal v sklopu 100. obletnice Univerze v Ljubljani, v organizaciji Akademije za likovno umetnost in oblikovanje ter Filozofske fakultete. Potekali so pogovori o oblikah zasmehovanja, marginalizacije in diskriminacije – Kdo je črna ovca? Ob dogodku so pod mentorstvom prof. Boštjana Botasa Kende, prof. dr. Vojka Gorjanca in Emila Kozoleta, nastali plakati, ki vizualizirajo obravnavano problematiko.

Back To Top