Sisterhood

EN | The Sisterhood was created during women’s protests in Poland fighting for abortion rights. United women’s hands with touches form a lightning composition that represented a symbol of protest. 

SI | Sestrstvo je fotografija, nastala ob ženskih protestih na Poljskem, ki so se borile za pravice do splava. Združene ženske roke z dotiki tvorijo kompozicijo strele, ki je predstavljala simbol protesta. 

Category:
Date:
Back To Top