Prenavljamo

EN | Prenavljamo – eng. Renovating – poster refers to the coronavirus epidemic when we encountered a number of unusual changes. The world came to a sudden halt and there were many restrictions that brought many problems and some relief. The poster encourages the viewer to reflect on the situation, the changes it has brought, the behavior and the consequences. In addition to the coronavirus, the government in Slovenia has also changed at that time, which marked the situation even more.

The poster was made as part of the Plaktivat project, on the topic of coronavirus, published by the Tam-tam Institute in the beginning of 2020, when we first encountered the epidemic.

SI | Plakat Prenavljamo se nanaša na epidemijo koronavirusa in srečanju s številnimi nevsakdanjimi spremembami. Svet se je naenkrat ustavil in prišle so številne omejitve ter z njimi številne težave in tudi razbremenitve. Plakat nagovarja gledalca k premisleku o situaciji, nastalih spremembah, o ravnanju in posledicah. Poleg koronavirusa se je v tistem času v Sloveniji zamenjala tudi vlada, ki je situacijo zaznamovala še močneje.

Plakat je nastal v okviru projekta Plaktivat, na temo koronavirusa, ki ga je javno objavil Tam-Tam Inštitut, l. 2020, ko smo se prvič srečali z epidemijo.

Category:
Date:
Back To Top