Pasta Packaging

EN | Nutrition is vital and has a profound effect on our health and well-being. Good and bad eating habits are also manifested outwardly. With moderate consumption, pasta can be classified as a healthy multi-purpose satiating food, it can also raise serotonin levels and consequently put us in comfort and good mood.* On the packaging, the names of pasta are personalized and the pasta itself becomes part of the users, shown as jewelry, an added value. People are relaxed, content and happy.

The project was made in The Faculty of Sciences and Engineering, under the mentorship of Domen Fras. Great thanks to my models: Eva Jevšnik, Saša Nemec, Sara Nuša Golob Grabner and Urša Šega.

SI | Prehranjevanje je življenjsko pomembno ter močno vpliva na naše zdravje in dobro počutje. Dobre in slabe prehrambene navade se kažejo tudi navzven. Pri zmernem uživanju, se testenine lahko klasificirajo kot zdravo večnamensko nasitno živilo, prav tako lahko dvignejo raven serotonina in nas posledično spravijo v ugodje in dobro voljo.* Na embalaži se poimenovanja testenin poosebijo in testenine postanejo del uporabnic, prikazane kot nakit, dodatna vrednost. Osebe so sproščene, zadovoljne in vesele.

Projekt je nastal na Naravoslovnotehniški fakulteti, pod mentorstvom izr. prof. Domna Frasa. Hvala modelom: Evi Jevšnik, Saši Nemec, Sari Nuši Golob Grabner in Urši Šega.

Back To Top