Načrtovanje označevalnega sistema Fakultete
za arhitekturo, UL

Označevalni sistem Fakultete
za arhitekturo, UL

The project of signage system design for the Faculty of Architecture, University of Ljubljana is the main focus of a master’s thesis, resulting in the creation of a physical prototype of the signage system and digital visualizations.

An important component is the analytical and research phase, which involves studying the process of designing the signage system, including analysis, conceptualization, and realization. The project part of the master’s thesis presents the entire implementation process of the signage system project at the Faculty of Architecture.

During the realization phase, all the necessary documentation for prototyping was prepared and handed over to the production unit, followed by testing after prototype implementation. Subsequently, new solutions were devised.

EN The project of signage system design for the Faculty of Architecture, University of Ljubljana is the main focus of a master’s thesis, resulting in the creation of a physical prototype of the signage system and digital visualizations.

An important component is the analytical and research phase, which involves studying the process of designing the signage system, including analysis, conceptualization, and realization. The project part of the master’s thesis presents the entire implementation process of the signage system project at the Faculty of Architecture.

During the realization phase, all the necessary documentation for prototyping was prepared and handed over to the production unit, followed by testing after prototype implementation. Subsequently, new solutions were devised.

SI Projekt načrtovanja označevalnega sistema za Fakulteto za arhitekturo Univerze v Ljubljani je tema magistrskega dela, ki je prinesla rezultat v obliki fizičnega prototipa označevalnega sistema in digitalnih vizualizacij.

Pomemben del predstavlja analitično-raziskovalna faza, ki vključuje študijo procesa načrtovanja označevalnega sistema, vključno z analizo, zasnovo in izvedbo. Projektni del magistrskega dela predstavlja izvedbo celotnega procesa na projektu označevalnega sistema FA UL.

V fazi izvedbe je bila pripravljena vsa potrebna dokumentacija prototipiranja, ki se je posredovala produkcijski enoti ter bila po implementaciji tudi stestirana. Zatem so bile zasnovane nove rešitve.

Mentor prof. Boštjan Botas Kenda

Co-mentors doc. mag. Polona Filipič, asist. Jernej Kejžar

Technical support and prototype development Brane Filipič, RPS d.o.o.

Project collaborator izr. prof. dr. Matej Blenkuš, dekan FA

Used font Univerza Sans, Type Salon

Assistance with technical drawings Larisa Krajnc, dipl. inž. arh.

Proofreading prof. Bernarda Vrečko

Mentor prof. Boštjan Botas Kenda

Co-mentors/Somentorja doc. mag. Polona Filipič, asist. Jernej Kejžar

Technical support and prototype development/Tehnična podpora in izdelava prototipa Brane Filipič, RPS d.o.o.

Project collaborator/Partner projekta izr. prof. dr. Matej Blenkuš, dekan FA

Used font/uporabljena črkovna vrsta Univerza Sans, Type Salon

Assistance with technical drawings/Asistenca pri tehničnih risbah Larisa Krajnc, dipl. inž. arh.

Proofreading/Lektoriranje prof. Bernarda Vrečko

Date:
Back To Top