MP inženiring

EN | MP inženiring (eng. MP engineering) is a family company founded in 2013, which offers all types of engineering services: construction supervision, construction site management, design and construction consulting.

The logo contains simple graphic elements in terracota tones and black text. It represents building, construction, weight and stability. Visual image is applied on business cards, paper and envelopes, web banners and icons.

SI | MP inženiring je družinsko podjetje, ustanovljeno leta 2013, ki nudi vse vrste inženirskih storitev: gradbeni nadzor, vodenje gradbišč, projektiranje in gradbeno svetovanje.

Logotip vsebuje enostavne grafične elemente, v opečnato rdečih tonih s črnim besedilom. Predstavlja gradnjo, konstrukcije, težo in stabilnost. Celostna grafična podoba je aplicirana na vizitke, dopisne liste in kuverte, spletne pasice in ikone.

Back To Top