Journeys – zine

EN | The body is the space we live in — the space of eternal interesting and diversed shapes, space of endless feelings, changes and events, whole that gradually deforms. The series contains portraits, which are in dialogue with environmental photos — snapshots. In terms of content, two photographs are randomly connected. They compliment or contradict each other in the composition and form. They both carry memories, experiences, situations and events that have left a mark. The body and surroundings are becoming similar, despite the fact that the connection may be random. The shapes, despite the usualness, move into mystery.

Project was made in The Academy of Fine Arts Gdańsk by mentorship of Lucyna Kolendo.

SI | Telo je prostor v katerem živimo, prostor zanimivih in raznolikih oblik, neskončnih občutkov, sprememb in dogajanj; je celota, ki se postopoma deformira. Serija Potovanja (eng. Journeys) vključuje portrete, ki so v dialogu s fotografijami iz okolice. Neposredno vsebinsko gledano so povezane naključno. Dopolnjujejo ali nasprotujejo si v kompoziciji in po zajetih podobah. Tako ene in druge nosijo spomine, izkušnje, naključne situacije, dogajanja, ki so pustila sled – ali v obliki znamenj, ali v obliki ujetih podob ‘snapshotov’. Telo in okolica si postajata podobni, kljub temu, da je povezava lahko tako naključna. Oblike se kljub običajnosti pomaknejo v misterioznost.

Projekt je nastal na Akademiji za likovno umetnost v Gdańsku, pod mentorstvom Lucyne Kolendo.

Category:
Date:
Back To Top