Franka

Franka

EN Franka’s predecessor is Carolingian minuscule, the first manuscript from Bled Castle. The calligraphic typeface has a strong character, expressed with extensions, conclusions and ligatures. It is decorative typeface with a touch of antiquity, suitable for different uses.

SI Frankina predhodnica je karolinška minuskula, prvi zapis Blejskega gradu. Kaligrafska črkovna vrsta ima močan karakter, izražen v podaljških, zaključkih in ligaturah. Je dekorativna črkovna vrsta s pridihom starodavnosti, primerna za različno uporabo.

Franka’s predecessor is Carolingian minuscule, the first manuscript from Bled Castle. Its strong character, expressed with extensions, endings and ligatures.

EN The variable word kladivo (eng. hammer) was made at the Variable fonts workshop on The Academy of Fine Arts and Design in Ljubljana, under the mentorship of Jan Charvát and Domen Fras. Franka was made under the mentorship of Domen Fras and Alja Herlah.

SI Variabilna beseda „kladivo“ je bila narejena na delavnici variabilnih fontov, na Akademiji za likovno umetnost in oblikovanje, UL, pod mentorstvom Jana Charváta in Domna Frasa. Franka je bila narejena pod mentorstvom Domna Frasa in Alje Herlah.

The variable word kladivo (eng. hammer) was made at the Variable fonts workshop on The Academy of Fine Arts and Design in Ljubljana, under the mentorship of Jan Charvát and Domen Fras. Franka was made under the mentorship of Domen Fras and Alja Herlah.

Back To Top