Explorations

Explorations

EN | Everything in life is related to relationships that are crucial to philosophy and mental health. Relationships are connected between everything and are not just between two partners but also among living and non-living. Our relationships need respect and boundaries and requires care and communication. Good communication is a fundamental part of a healthy relationship as it solves the problems that apply to them. Much more than verbal communicates nonverbal that can help us figure out how a person is feeling or assume what person needs. A connection in relationship, breaks many times with a loss of interest in physical intimacy. Touch is a fundamental part of human existence that benefits through lifetime.*

The series shows relationship exploration, where people communicate in different ways, with different poses and touches. They are different, contrasting, hidden and revealed in shadows. Non-idealization and everyday difference give curiosity, mystery and at the same time the eternal ordinariness. Touches of textures in the form of different temperatures form harmonies of sensations.

SI | Vse v življenju je povezano z odnosi, ki so ključnega pomena za filozofijo in duševno zdravje. Ti niso zgolj med dvema partnerjema, temveč so povezava med vsem, tako živim in neživim. Naši odnosi potrebujejo spoštovanje in meje ter skrb in komunikacijo. Dobra komunikacija je temeljni del zdravega odnosa, saj rešuje težave s katerimi se soočamo. Veliko več kot verbalna, sporoča neverbalna komunikacija, ki lahko pomaga pri tem, da ugotovimo, kako se oseba počuti ali domnevamo kaj lahko potrebujete. Povezava v partnerskem odnosu se velikokrat prekine z izgubo zanimanja za fizično intimnost. Dotik je temeljni del človeškega bivanja in njegove koristi se kažejo skozi vse življenje.*

Serija Raziskovanja prikazuje raziskovanja v odnosih, pri čemer osebe komunicirajo na različne načine. Osebe so različne, kontrastne, skrite in razkrite v sencah. Neidealiziranost in vsakdanja drugačnost, dajeta zanimivost, misterioznost in hkrati neskončno običajnost. Dotiki tekstur in oblik različnih temperatur, tvorijo harmonije občutkov.

EN | Everything in life is related to relationships that are crucial to philosophy and mental health. Good communication is a fundamental part of a healthy relationship as it solves the problems that apply to them. Much more than verbal communicates nonverbal that can help us figure out how a person is feeling or assume what person needs. A connection in relationship, breaks many times with a loss of interest in physical intimacy. Touch is a fundamental part of human existence that benefits through lifetime.* The series shows exploration, where people communicate in different ways, with different poses and touches. Non-idealization and everyday difference give curiosity, mystery and at the same time the eternal ordinariness. Touches of textures in the form of different temperatures form harmonies of sensations.

SI | Vse v življenju je povezano z odnosi, ki so ključnega pomena za filozofijo in duševno zdravje. Dobra komunikacija je temeljni del zdravega odnosa, saj rešuje težave s katerimi se soočamo. Veliko več kot verbalna, sporoča neverbalna komunikacija, ki lahko pomaga pri tem, da ugotovimo, kako se oseba počuti ali domnevamo kaj lahko potrebujete. Povezava v partnerskem odnosu se velikokrat prekine z izgubo zanimanja za fizično intimnost. Dotik je temeljni del človeškega bivanja in njegove koristi se kažejo skozi vse življenje.* Serija prikazuje raziskovanje, pri čemer osebe komunicirajo na različne načine. Neidealiziranost in vsakdanja drugačnost, dajeta zanimivost, misterioznost in hkrati neskončno običajnost. Dotiki tekstur in oblik različnih temperatur, tvorijo harmonije občutkov.

Back To Top