Computer Confrontations

Computer Confrontations

EN | Cyfrowe konfrontacje – Computer Confortation was an exhibition of artistic graphics and computer arts from different Polish academies. Its design represents combination of different tehniques. For poster and banner I combined marbling and graphic elements, glitched circles. Text and the background are using the complementary contrast.

Project was made at The Academy of Fine Arts, Gdańsk, under the mentorship of Sławomir Witkowski and Adam Świerżewski.

SI | Cyfrowe konfrontacje oz. Računalniška soočenja so bila razstava umetniških grafik in računalniških umetnosti različnih poljskih akademij. Oblikovalska rešitev predstavlja kombinacijo različnih tehnik. Elementi plakata in pasice so rezultat marmoriranja, grafičnih elementov ter deformiranih krogov. Besedilo in ozadje uporabljata komplementarni kontrast.

Projekt je nastal na Akademiji za likovno umetnost v Gdańsku, pod mentorstvom Sławomirja Witkowskega in Adama Świerżewskega.

Back To Top