Basic

EN | basic, adjective: forming an essential foundation or starting point; fundamental; having the properties of a base, or containing a base; the essential facts or principles of a subject or skill*

Basic things vary from country to country, from village to village, from person to person. Basic thing for someone is unattainable for someone else, or at least baseless. Nor are the basics taken for granted. The basis of this poster is a simple and eloquent photo of a t-shirt from the HM Basic collection, made in Bangladesh. It address the dialog about the basics in different cultures.

SI | basic (eng.) oz. osnôven -vna -o prid., osnôvnejši (ȏ): ki vsebuje bistvene, najnujnejše elemente česa; ki je bistvena sestavina česa; ki predstavlja osnovo, temelj česa; ki je po pomembnosti na prvem mestu; ki je za kaj najpomembnejši, najvažnejši*

Osnovne stvari se od države do države, od vasi do vasi, od človeka do človeka, razlikujejo. Osnovna stvar za nekoga, je za koga drugega nedosegljiva ali vsaj ne osnovna. Prav tako osnovne stvari niso samoumevne. Osnova tega plakata je preprosta in zgovorna fotografija majice HM-ove kolekcije Basic, izdelane v Bangladešu. Nagovarja vprašanja in dialog o osnovnem v različnih kulturah.

Category:
Date:
Back To Top