Artist's Book

EN | Artist’s Book is made of self-portraits from series (2015–) that express emotions and feelings. The story of photographs in motion is shown in sequences, for what leporello binding was the right choice. Photos are printed on 200 g paper, with intermediate photographs printed on paus paper, sewn in between the sequences.

Project was made as the result of the workshop, organized by ALUO and MGLC under the mentorship of prof. Sabine Golde, Patrizia Meinert, Burg Giebichenstein University of Art and Design Halle and assistant Admir Ganić. Results were exhibited in February 2018 in MGLC, Ljubljana.

SI | Knjiga umetnice vključuje avtoportrete iz serije (2015–), ki izražajo počutje in čustva. Zgodba fotografij v gibanju je predstavljena v sekvencah, kar je prikazano z leporellom oz. vezavo v obliki harmonike. Fotografije so natisnjene na 200 g papir, z vmesnimi prišitimi deli, natisnjenimi na paus papir.

Projekt je rezultat delavnice, organizirane s strani ALUO in MGLC, pod mentorstvom prof. Sabine Golde, Patrizie Meinert iz Burg Giebichenstein Univerze likovnih umetnosti in oblikovanja Halle ter z asistentom Admirjem Ganićem. Rezultati so bili razstavljeni februarja 2018 v MGLC-ju v Ljubljani.

Back To Top