10. Festival Naprej/Forward

10. Festival Naprej/ Forward

EN The 10th festival of quality media content, Naprej/Forward, was centered around networking and taking a critical look at the current conditions while searching for best practices that still exist in the world of journalism, which initially appears to be facing a gap.

The 10th festival of quality media content, Naprej/Forward, was centered around networking and taking a critical look at the current conditions while searching for best practices that still exist in the world of journalism, which initially appears to be facing a gap.

SI 10. festival kakovostnih medijskih vsebin, Naprej/Forward, je temeljil na druženju ter “kritičnemu pogledu na trenutne razmere in iskanju dobrih praks, ki se v svetu novinastrva, ki mu na prvi pogled grozi prepad, še vedno najdejo”.

client: Slovene Association of Journalists, 2021/2022 | naročnik: Društvo novinarjev Slovenije, 2021/2022

Back To Top